Základní škola Slovenská

bakalaři

školní klub
video_o_škole

sdružení rodičů
AKTUALITY

Týdenní plán od 25. října

V pondělí a úterý NENÍ ředitelské volno, výuka probíhá podle rozvrhu.

Od středy do pátku jsou podzimní prázdniny a státní svátek.

Týdenní plán od 4. října

Bude probíhat focení dětí na kalendáře, ukázku najdete ZDE. Cena je 300 Kč, pro 1. stupeň nabídkou, pro 2. stupeň na základě předchozí platby.

 

Týdenní plán od 20. září

Na pondělí 27. 9. je vyhlášeno ředitelské volno.

V pátek 24. 9. se na mnoha místech Prahy i celé ČR a také online koná Noc vědců, která by mohla být dobrou inspirací pro všechny naše studenty a studentky...

Týdenní plán od 13. září

Veškeré informace ke kroužkům a odkaz na zápis najdete na záložce Studium / Kroužky.

16. 9. pořádá DDM Prahy 2 "odpoledne plné pohybu" v Riegrových sadech, více najdete v pozvánce.

Týdenní plán od 6. září

10. 9. zveřejníme seznam kroužků na 1. pololetí, 13. 9. v 18:00 spustíme zápis. Veškeré informace a odkaz na zápis najdete na záložce Studium / Kroužky.

 

První školní den

byl obzvláště slavnostní pro naše nejmladší žáky. Na školním hřišti přivítala prvňáčky paní ředitelka Hana Žampová a také paní zastupitelka MČ Praha 2 Renáta Kašická. Na několik fotek se můžete podívat ZDE. Všem dětem přejeme mnoho radostných chvil v naší škole a samozřejmě samé jedničky.

Týdenní plán od 1. září

Žáci 1. ročníku se sejdou od 8.00 do 8.45 na školním hřišti (za deště ve školní tělocvičně - rodiče s rouškami), prosíme o včasný příchod. Testování prvňáčků proběhne 2. září. Třídní schůzka 1. tříd se koná 31. srpna od 16 hodin ve třídách. Prosíme o účastpouze 1 zástupce rodiny s nasazenou rouškou.

Seznam pomůcek pro prvňáčky
Přihlašování na obědy

Žáci 2.-9. ročníku začínají v 9.00, otestují se a mají 1 vyuč. hodinu do 10.00, poté odcházejí domů, do družiny nebo školního klubu.

Informace k podmínkám přítomnosti žáků ve škole a k preventivnímu testování 1., 6. a 9. září čtěte prosím v Manuálu MŠMT nebo také v Mimořádném opatření Min. zdravotnictví. 

Instruktážní video k testování najdete ZDE.

Všem našim žákům přejeme krásné a pohodové prázdniny! :-)

Příměstské LETNÍ KEMPY ZDARMA, které jsou  plně hrazeny z dotací MŠMT jsou určeny pro všechny žáky ZŠ, kteří plnili povinnou školní docházku ve školním roce 2020/21 (6 - 15 let).

Leták ČJ
Leták AJ
Leták žáci s OMJ

Tuto možnost pro své děti mohou vítat nejen rodiny se sociálně-ekonomickým oslabením (včetně dětí s odlišným mateřským jazykem), ale také plně funkční rodiny. Kempy jsou určeny pro všechny žáky s cílem podpořit opětovné posílení sociálních vztahů s vrstevníky, propojovat formální a neformální vzdělávání s důrazem na doplnění dílčích znalostí a dovedností, jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky v průběhu školního roku, podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí, obnovit pracovní a studijní návyky dětí, podpořit zájem dětí o vzdělávání.   

Účast žáků v letních kempech bude proto přínosná také pro školu a pedagogy pro nový školní. 

Příměstské LETNÍ KEMPY ZDARMA

- celodenní program (dopolední výuka, odpolední zábavný a sportovní program) + zdarma stravování (svačina, oběd, svačina, pitný režim)

Výuka formou zážitkové pedagogiky, propojení formálního a neformálního vzdělávání.

KEMP 1:  angličtina, čeština, zeměpis, sportovní a zábavné aktivity - všechny aktivity jsou propojené zeměpisnými tématy

KEMP 2:  čeština pro žáky s OMJ a průřezová témata předmětů ZŠ, sportovní a zábavné aktivity

Oba typy kempů ve stejném termínu konání budou propojeny těmi aktivitami, které posílí vzájemné sociální vztahy, umožní získání nových kamarádů a přátelských vazeb, duševní pohodu dětí. U žáků s ekonomickým znevýhodněním či žáků s odlišným mateřským jazykem pomůže se zařazením do kolektivu ostatních dětí. 

Týdenní plán od 21. června

Ve středu 23. 6. od 18:00 bude pro žáky budoucího 6. ročníku spuštěn zápis na druhý cizí jazyk na tomto odkazu. Před zápisem si prosím přečtěte Pravidla pro přihlašování.

Nabídku letních kurzů pro žáky s odlišným mateřským jazykem si prohlédněte ve verzi české nebo anglické. 

Průvodní text jazykové školy Czech In:
"Kurzy jsou určeny pro děti různého věku (od 5 do 15 let) i rozmanitých národností,které potřebují zlepšit svou aktuální úroveň češtiny, aby rozuměly učivu v běžných hodinách a mohly být stejně úspěšné jako jejich čeští spolužáci. S realizací těchto kurzů máme bohaté zkušenosti, pracují pro nás vynikající lektorky, které se výuce žáků s OMJ dlouhodobě věnují. Ve skupině bude maximálně 8 studentů, aby každý dostal dostatečný prostor a proces učení byl co nejefektivnější. Výuka bude probíhat v tříhodinových blocích (3 x 45 minut) dvakrát týdně. Děti tak v průběhu léta absolvují 42 vyučovacích hodin,ve kterých se budou věnovat rozvoji slovní zásoby a zábavným jazykovým hrám i úkolům, které povedou ke zlepšení komunikační kompetence.

Kurzy pořádá naše jazyková škola Czech In, která funguje jako sociální podnik založený neziskovou organizací Poradna pro integraci (www.p-p-i.cz). Cílem našeho sociálního podnikání je podporovat cizince a nabízet jim cenově dostupné a kvalitní kurzy českého jazyka (za tříhodinový výukový blok si účtujeme 280 Kč). Veškerý zisk je určený na podporu aktivit Poradny pro integraci a jejích klientů v tíživé situaci."

Týdenní plán od 14. června

Tento týden je LICHÝ.

Ve čtvrtek 17. 6. se konají třídní schůzky - 17.30 první stupeň, 18.00 druhý stupeň. Pozor změnaschůzka tř. důvěrníků v ředitelně je ZRUŠENA.

Informace MŠMT od 8. 6.

Opatření ke školám v přírodě

Třídní fotky

Fotky ze společného focení dětí je možné objednat přes internet na adrese www.fotosedlcany.cz.Předem si prosím přečtěte návod na úvodní stránce, kde najdete všechny důležité informace. Objednávkový systém najdete v menu (tři čárky vpravo nahoře), jméno galerie obdržíte od třídního učitele. Uzávěrka objednávek vč. úhrady je neděle 13. 6. 2021(pozdější objednávky si můžete vyzvednout ve škole po prázdninách, příp. nechat zaslat poštou).

Každý žák dostane automaticky 1x společnou fotku celé třídy 15x23 lesk, tu není třeba objednávat, objednávejte ji pouze v případě, že chcete tuto fotku navíc. Kdo se tedy nefotil individuálně nebo ve skupinách, nemusí nic objednávat. Platbu za společnou fotku vám upřesní třídní učitelé, platbu za individuální objednávky uhradíte převodem na účet(postup najdete v návodu na webu). Za Vaši objednávku předem děkuji.

Týdenní plán od 7. června

Tento týden je SUDÝ.

Z organizačních důvodů se budou třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků konat pro obě třídy 22. června od 16:30 hod. Děkujeme za pochopení.

Informace MŠMT od 8. 6.

Opatření ke školám v přírodě

Vyhodnocení Kampaně obyčejného hrdinství najdete na tomto obrázku, podrobnější zprávu připravujeme.

Týdenní plán od 31. května

Tento týden je LICHÝ.

Informace MŠMT od 31. 5.

Opatření ke školám v přírodě

Další informace najdete v předchozím článku.

 

Týdenní plán od 24. května

Výuka všech žáků probíhá podle standardních rozvrhů hodin včetně půleného vyučování 1. ročníku a odpoledního vyučování - školní týden od 24. 5. je SUDÝ, viz rozpis S/L týdnů v sekci Studium / Rozvrhy. Tělesná výchova bude probíhat ve venkovních prostorech, převážně na školním hřišti.

Všichni žáci budou testováni každé pondělí pomocí testů LEPU nebo Singclean, podrobnosti najdete ve starších článcích. Nadále platí povinnost dezinfekce rukou po příchodu a nošení respirátoru nebo chirurgické roušky po celou dobu pobytu v budově.

Ranní družina začíná v 7:00, odpolední končí v 17:30, v provozu bude rovněž školní klub.

Informace o provozu školní jídelny najdete v sekci Stravování.

Informace MŠMT platné od 24. 5. jsou dostupné ZDE.

Kampaň obyčejného hrdinství

Od 17. května (pondělí) až do 23. května (neděle) se naše škola zúčastní kampaně obyčejného hrdinství. Celý týden se budeme snažit plnit výzvy, které pomohou naší matičce přírodě. Níže najdete návod, jak se můžete zapojit i Vy. Výzvy jsou popsány v deníčku účastníka. Budeme rádi i za zapojené rodiče či další návštěvníky našich školních stránek. Další informace naleznete také na oficiálních stránkách kampaně. Jak snadno šetřit vodou se dozvíte v této animaci, kterou vytvořila naše žákyně Viki Marečková.

1. Prohlédněte si 9 výzev a vyberte si z nich, kolik chcete. Může to být jedna nebo klidně všechny! Důležité je vybrat si opravdu VÝZVU (ne něco, co už běžně děláme).
2. Vybrané výzvy se snažte během týdne maximálně naplňovat.
3. Každý den si své úspěchy / neúspěchy zaznamenávejte do deníčku účastníka, který dostane každá třída, nebo si ho můžete stáhnout tady a po skončení kampaně deníček zašlete na email mecnerova@zs-slovenska.cz

Pokračujte dál ve výzvách, udělejte z nich standard svých životů...

Marta Mecnerová & ekotým

Týdenní plán od 17. května

Všechny třídy se vrací k prezenční výuce - konečně! :-)

Výuka bude probíhat podle standardních rozvrhů hodin včetně půleného vyučování 1. ročníku a odpoledního vyučování - školní týden od 17. 5. je LICHÝ, viz rozpis S/L týdnů v sekci Studium / Rozvrhy. Tělesná výchova bude probíhat ve venkovních prostorech, převážně na školním hřišti.

Všichni žáci budou testováni každé pondělí pomocí testů LEPU nebo Singclean, podrobnosti najdete ve starších článcích. Nadále platí povinnost dezinfekce rukou po příchodu a nošení respirátoru nebo chirurgické roušky po celou dobu pobytu v budově.

Ranní družina začíná v 7:00, odpolední končí v 17:30, v provozu bude rovněž školní klub.

Informace o provozu školní jídelny najdete v sekci Stravování.

Informace MŠMT jsou dostupné ZDE.