Základní škola Slovenská

bakalaři

školní klub
video_o_škole

sdružení rodičů
AKTUALITY

Seznam přijatých prvňáčků najdete ZDE. Rozhodnutí o přijetí si zákonní zástupci vyzvednou od 3. 5. do 7. 5. vždy od 15 do 16 hodin v kanceláři školy.

Týdenní plán od 3. května

Do školy nastupují od 3. května třídy 2.A, 3.B, 4.B, 5.AB a z 2. stupně 6.A, 7.A, 8.A, 9.A, přesný rozpis najdete ZDE. Ostatní třídy pokračují v tomto týdnu distančně.

Žáci na prezenční výuce dodržují veškerá opatření a nosí respirátor nebo chirurgickou roušku (2 ks na den), látkové roušky nejsou povoleny. Testování žáků 1. stupně bude ve škole probíhat jen v pondělí, žáků 2. stupně v pondělí a ve čtvrtek, postup při pozitivním výsledku najdete v níže uvedených dokumentech. Ukázkové video k použití testů Singclean (používaným ve škole) a další informace pro rodiče i žáky najdete TADY. Informace ke stravování žáků na prezenční i distanční výuce najdete v sekci Stravování.

1. Informace k provozu škol od 3. 5.
2. Mimoř. opatření MZ ČR od 3. 5.
3. Mimoř. opatření k testování od 3. 5.
4. Testovací diagram

5. Manuál testování ve školách
6. Kontrolní seznam příznaků
7. Testování u přijímacích zkoušek

Překlady informací do různých jazyků najdete ZDE.

Náš loňský deváťák Šimon Slavíček reprezentuje naši republiku na MS v hokeji do 18 let, které se koná v USA. Šimone, gratulujeme a jsme na tebe pyšní. Obrázek a článek.

 

Zdroj:
TANOUYE, Chris. Tým, který chce uspět. Kdo je kdo v české osmnáctce? HHOF-IIHF Images [online]. [cit. 2021-4-27]. Dostupné z: https://hokej.cz/tym-ktery-chce-uspet-kdo-je-kdo-v-ceske-osmnactce/5056709

Týdenní plán od 26. dubna

Do školy nastupují od 26. dubna třídy 1.AB, 2.B, 3.A, 4.A, 5.C, přesný rozpis najdete ZDE. Všechny ostatní třídy včetně 2. stupně pokračují v tomto týdnu distančně. Informace k provozu škol od 3. května přineseme v novém článku v pátečních odpoledních hodinách, vzhledem k tomu, že k rozhodnutí vlády došlo až ve čtvrtek večer...

Žáci na prezenční výuce dodržují veškerá opatření a nosí respirátor nebo chirurgickou roušku (2 ks na den), látkové roušky nejsou povoleny. Testování žáků bude ve škole probíhat v pondělí a ve čtvrtek, postup při pozitivním výsledku najdete v níže uvedených dokumentech. Ukázkové video k použití testů Singclean (používaným ve škole) a další informace pro rodiče i žáky najdete TADY. Informace ke stravování žáků na prezenční i distanční výuce najdete v sekci Stravování.

1. Informace k provozu škol od 26. 4.
2. Mimoř. opatření MZ ČR od 26. 4.
3. Testovací diagram
4. Manuál testování ve školách
5. Kontrolní seznam příznaků
6. Testování u přijímacích zkoušek
7. Mimořádné opatření k testování

Překlady informací do různých jazyků najdete ZDE.

Mimořádné opatření MŠMT
k přijímacímu řízení na střední školy a víceletá gymnázia

Informace k testování uchazečů
Potvrzení o provedení testu pro účely přijímacího řízení vystaví škola uchazečům těsně před konáním zkoušek.

Informace pro 5. a 7. ročník
k přijímacímu řízení na víceletá gymnázia

Informace pro 9. ročník
k přijímacímu řízení na střední školy

Veškerou agendu přihlášek vyřizuje paní učitelka Halámková v konzultačních hodinách každé pondělí 14.30-15.30 v kabinetu AJ ve 2. patře (318). Vždy se prosím domluvte předem na emailu halamkova@zs-slovenska.cz nebo zprávou v Bakalářích.

Týdenní plán od 19. dubna

Do školy nastupují od 19. dubna třídy 2.A, 3.B, 4.B, 5.AB, přesný rozpis najdete ZDE. Ostatní třídy pokračují v tomto týdnu distančně. Po týdnu se třídy 1. stupně vystřídají a od 26. dubna nastoupí do školy třídy 1.AB, 2.B, 3.A, 4.A, 5.C.  Žáci 6.-9. ročníku zatím pokračují pouze distančně, pokud nebude stanoveno jinak.

Žáci na prezenční výuce dodržují veškerá opatření a nosí respirátor nebo chirurgickou roušku (2 ks na den), látkové roušky nejsou povoleny. Testování žáků bude ve škole probíhat v pondělí a ve čtvrtek, postup při pozitivním výsledku najdete v níže uvedených dokumentech. Ukázkové video k samoodběru LEPU testem (používaným ve škole) a další informace pro rodiče i žáky najdete na tomto odkazu. Informace ke stravování žáků na prezenční i distanční výuce najdete v sekci Stravování.

1. Informace k provozu škol od 12. 4.
2. Testovací diagram
3. Manuál testování ve školách
4. Kontrolní seznam příznaků
5. Testování u přijímacích zkoušek
6. Mimořádné opatření MZ ČR

Překlady informací do různých jazyků najdete ZDE.

Týdenní plán od 12. dubna

Do školy nastupují od 12. dubna třídy 1.AB, 2.B, 3.A, 4.A, 5.C, přesný rozpis najdete ZDE. Ostatní třídy pokračují v tomto týdnu distančně. Po týdnu se třídy 1. stupně vystřídají a od 19. dubna nastoupí do školy třídy 2.A, 3.B, 4.B, 5.AB.  Žáci 6.-9. ročníku zatím pokračují pouze distančně, pokud nebude stanoveno jinak.

Žáci na prezenční výuce dodržují veškerá opatření a nosí respirátor nebo chirurgickou roušku (2 ks na den), látkové roušky nejsou povoleny. Testování žáků bude ve škole probíhat v pondělí a ve čtvrtek, postup při pozitivním výsledku najdete v níže uvedených dokumentech. Ukázkové video k samoodběru LEPU testem (používaným ve škole) a další informace pro rodiče i žáky najdete na tomto odkazu. Informace ke stravování žáků na prezenční i distanční výuce najdete v sekci Stravování.

1. Informace k provozu škol od 12. 4.
2. Testovací diagram
3. Manuál testování ve školách
4. Kontrolní seznam příznaků
5. Testování u přijímacích zkoušek
6. Mimořádné opatření MZ ČR

Překlady informací do různých jazyků najdete ZDE.

Týdenní plán od 6. dubna

Všechny ročníky pokračují v distančním vzdělávání jako dosud (viz usnesení vlády a informace MŠMT). Na případném vyzvednutí výukových materiálů se domluvte s vyučujícími nebo třídními učitelkami. Informace školní jídelny najdete na stránce Stravování.

Informace k případnému návratu žáků 1. stupně k prezenční výuce přineseme v tomto článku. Věnujte prosím zvýšenou pozornost aktuálním zprávám na našem webu a také zprávám Komens v Bakalářích. Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví.

Podpora duševního zdraví

Vážení rodiče, milé děti,
tipy na užitečné odkazy pro vaši podporu při distanční výuce vám nabízíme v tomto dokumentu převzatém od MŠMT.

Zápis do první třídy

se uskuteční pouze formálním způsobem (bez přítomnosti dětí a rodičů) v termínu od 6. 4. do 9. 4. 2021. Veškeré informace najdete v sekci Studium / Zápis.

Týdenní plán od 8. března
Týdenní plán od 15. března
Týdenní plán od 22. března
Týdenní plán od 29. března

Všechny ročníky pokračují v distančním vzdělávání jako dosud (viz usnesení vlády a informace MŠMT). Na případném vyzvednutí výukových materiálů se domluvte s vyučujícími nebo třídními učitelkami. Informace školní jídelny najdete na stránce Stravování.

Věnujte prosím zvýšenou pozornost aktuálním zprávám na našem webu a také zprávám Komens v Bakalářích. Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví.

Náhradní termín

pro vyzvednutí zápisových lístků na střední školy a gymnázia zákonnými zástupci uchazečů byl stanoven na úterý 30. března 2021 od 12:00 do 15:00 v budově školy. Žádáme vás o dodržení platných hygienických pravidel ve škole i před školou.

Změna termínů přijímacích zkoušek

Rozhodnutím MŠMT dochází ke změně termínů přijímacích zkoušek na střední školy a gymnázia:

9. ročník - 3. a 4. května 2021

5. a 7. ročník - 5. a 6. května 2021

Vážení rodiče, žáci,
návštěvníci našeho webu,

zveme vás na virtuální Den otevřených dveří, dvě krátká videa o naší škole najdete ZDE. Nadále budou dostupná na této úvodní stránce kliknutím na kulaté logo školy se symbolem YouTube.

Od 1. března 2021 přijmeme učitele/učitelku angličtiny na plný úvazek. Zájemci se mohou hlásit u vedení školy.
 
 
V týdnu od 22. do 26. února probíhají jarní prázdniny.

Pokračujeme v distančním vzdělávání žáků 3.-9. ročníku podle platných rozvrhů on-line a off-line hodin. Pokyny ke stravování žáků na dist. výuce najdete na odkazu níže.

Žáci 1. a 2. ročníku se vzdělávají prezenčně:
- vstup do školy od 7:45 (ranní družina není)
- výuka podle rozvrhu od 8:00 bez půleného vyučování
- oběd dle rozpisu níže
- odpolední družina do 17:00

Školní jídelna
Prezenčně se mohou stravovat pouze žáci 1. a 2. ročníku. Rozpis a informace ke stravování žáků na dist. výuce najdete ZDE.

Žákům 3.-9. ročníku bude vysvědčení vydáno po návratu k prezenční výuce.
Pololetní klasifikace je dostupná v systému Bakaláři.

O způsobu vzdělávání v dalších týdnech vás budeme informovat, sledujte prosím aktuální články.

Od 1. března 2021 přijmeme učitele/učitelku angličtiny na plný úvazek. Zájemci se mohou hlásit u vedení školy.

Týdenní plán od 11. ledna
Týdenní plán od 18. ledna
Týdenní plán od 25. ledna

Pokračujeme v distančním vzdělávání žáků 3.-9. ročníku podle platných rozvrhů on-line a off-line hodin. Pokyny ke stravování žáků na dist. výuce najdete na odkazu níže.

Žáci 1. a 2. ročníku se vzdělávají prezenčně:
- vstup do školy od 7:45 (ranní družina není)
- výuka podle rozvrhu od 8:00 bez půleného vyučování
- oběd dle rozpisu níže
- odpolední družina do 17:00

Školní jídelna
Prezenčně se mohou stravovat pouze žáci 1. a 2. ročníku. Rozpis a informace ke stravování žáků na dist. výuce najdete ZDE.

O způsobu vzdělávání v dalších týdnech vás budeme informovat, sledujte prosím aktuální články.

Od 1. března 2021 přijmeme učitele/učitelku angličtiny na plný úvazek. Zájemci se mohou hlásit u vedení školy.

Aktuálně k 4. 1.
V prvním lednovém týdnu bude probíhat distanční vzdělávání žáků 3.-9. ročníku podle rozvrhů on-line a off-line hodin platných v říjnu a listopadu. Pokyny ke stravování žáků na dist. výuce najdete na odkazu níže.

Žáci 1. a 2. ročníku se vzdělávají prezenčně:
- vstup do školy od 7:45 (ranní družina není)
- výuka podle rozvrhu od 8:00 bez půleného vyučování
- oběd dle rozpisu níže
- odpolední družina do 17:00

Školní jídelna
Prezenčně se budou stravovat pouze žáci 1. a 2. ročníku. Rozpis a informace ke stravování žáků na dist. výuce najdete ZDE.

 

Na pondělí a úterý 21.-22.12. je stanoveno mimořádné volno, škola bude zcela uzavřena.

Vyučování bude pokračovat v pondělí 4. ledna. O přesném režimu vás budeme informovat, sledujte prosím tuto stránku.

Všem našim žákům a jejich rodinám přejeme klidné Vánoce a šťastný nový rok 2021.

Týdenní plán od 14. prosince

Změna jídelního lístku: ve čtvrtek se vaří pouze oběd č. 1 a v pátek místo kuřecí číny bude smažený kuřecí řízek s bramborem.

Organizace výuky 14.-18.12.

Prezenčně se tento týden vzdělává 1. stupeň, 9. ročník a 6.A, 7.A, 8.A, zatímco 6.B, 7.B a 8.B pokračují distančně. Žáci přicházejí hlavním vchodem, 7:45-7:55 druhý stupeň (výjimky v 8:40 viz rozpis na konci článku), od 8:00 do 8:15 přichází 1. stupeň. Žáci si před vchodem do budovy nasadí ochranu dýchacích cest a nosí ji po celou dobu pobytu ve škole. Ihned po vstupu si vydezinfikují ruce a dodržují doporučené rozestupy.

Oběd je organizován rovněž v časech daných rozpisem níže. Žáci dist. studia (6.B, 7.B, 8.B) si mohou oběd vyzvednout pouze v době od 13:45 do 14:00 u dveří do kuchyně, a to v jídelních boxech, které poskytne jídelna.

Ranní družina z provozních důvodů není organizována (děti z různých tříd se nesmí míchat). Skupiny jsou tvořeny celými třídami, které má na starosti jedna vychovatelka. Odpolední družina končí v 17:00.

Rozpis ranních příchodů a obědů najdete ZDE.

 

Týdenní plán od 7. prosince

Organizace výuky 7.12.-11.12. (další týden opět upřesníme)

Prezenčně se tento týden vzdělává 1. stupeň, 9. ročník a 6.B, 7.B, 8.B, zatímco 6.A, 7.A a 8.A pokračují distančně. Žáci přicházejí hlavním vchodem, 7:45-7:55 druhý stupeň (výjimky v 8:40 viz rozpis na konci článku), od 8:00 do 8:15 přichází 1. stupeň. Žáci si před vchodem do budovy nasadí ochranu dýchacích cest a nosí ji po celou dobu pobytu ve škole. Ihned po vstupu si vydezinfikují ruce a dodržují doporučené rozestupy.

Oběd je organizován rovněž v časech daných rozpisem níže. Žáci dist. studia (6.A, 7.A, 8.A) si mohou oběd vyzvednout pouze v době od 13:45 do 14:00 u dveří do kuchyně, a to v jídelních boxech, které poskytne jídelna.

Ranní družina z provozních důvodů není organizována (děti z různých tříd se nesmí míchat). Skupiny jsou tvořeny celými třídami, které má na starosti jedna vychovatelka. Odpolední družina končí v 17:00.

Rozpis ranních příchodů a obědů najdete ZDE.

Týdenní plán od 30. listopadu

Organizace výuky 30.11.-4.12. (další týden opět upřesníme)

Prezenčně se tento týden vzdělává 1. stupeň, 9. ročník a 6.A, 7.A, 8.A, zatímco 6.B, 7.B a 8.B pokračují distančně. Žáci se scházejí v přesně stanoveném čase (viz dokument níže), 1. stupeň na šk. hřišti, 2. stupeň před budovou. Všechny žáky (tedy i 2. stupeň) si v daném čase vyzvedne vyučující. Žáci se již na místě srazu a po celou dobu pobytu v budově školy pohybují se správně nasazenou ochranou dýchacích cest a dodržují doporučené rozestupy. Ihned po vstupu do školy si dezinfikují ruce.

Oběd je organizován rovněž v časech daných rozpisem. Žáci dist. studia (6.B, 7.B, 8.B) si mohou oběd vyzvednout pouze v době od 13:45 do 14:00 u dveří do kuchyně, a to v jídelních boxech, které poskytne jídelna.

Ranní družina z provozních důvodů není organizována (děti z různých tříd se nesmí míchat). Skupiny jsou tvořeny celými třídami, které má na starosti jedna vychovatelka. Odpolední družina končí v 16:00.

Rozpis ranních příchodů a obědů najdete ZDE.

Informace MŠMT k provozu škol od 30. 11.

Opatření PES pro oblast školství