Seznam kroužků na 1. pololetí 2020/2021

O případném přihlašování na školní kroužky ve 2. pololetí vás budeme informovat.

Vzhledem k situaci zatím nedokážeme říci, zda se školní kroužky vůbec otevřou.

 

 

Chcete mít doma příštího Einsteina a ještě mu dopřát spoustu zábavy?

V kroužku VĚDA NÁS BAVÍ se děti hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, biologie, astronomie, přírodopis).

Budeme se učit, jak zapojujeme svoje neurony a prozkoumáme jejich funkci i stavbu, poznáme naši sluneční soustavu a chladné prostory vesmíru, koukneme na impaktní krátery i otisky našich prstů. Budeme čistit vodu ve vlastní čistírně vod, zkoumat pohyby živočichů i oxid uhličitý...dokonce i to, jak zachránit lidský život!

Odkaz na webové stránky a přihlášku najdete v seznamu kroužků výše.