Zápis do 1. třídy se uskuteční ve dnech 5. a 6. dubna 2022 vždy od 14 do 18 hodin. Stále věříme v možnost osobní účasti rodičů i dětí, které jistě rády projdou "světem pohádek" a poznají tak aspoň kousek naší školy.
Pro urychlení administrativy připravujeme pro rodiče Zápisový list online, který bude včas dostupný na této stránce - stejně jako všechny další informace a dokumenty, které k zápisu potřebujete. Vzhledem k možným změnám pravidel prosím tuto stránku občas zkontrolujte, častěji pak ve dnech těsně před zápisem.

Rodiče budoucích prvňáčků prosíme o pročtení Desatera, abyste měli představu, jaká očekávání od vašich dětí máme.

Náhradní termín prvního dne otevřených dveří bude zveřejněn na této stránce. Děkujeme za pochopení.
Druhý den otevřených dveří je plánován na 30. března od 8 do 17 hodin.

Zveme vás na virtuální prohlídku naší školy.


DŮLEŽITÉ DOKUMENTY (před zápisem ještě doplníme):
Desatero pro rodiče - co by měl umět předškolák  (MŠMT, dostupné online ZDE)
Chystáme se do 1. třídy - příručka o školní zralosti  (Novadida, dostupné ZDE)

Spádová oblast:
Budečská – sudá č. 2–32
Francouzská – č. 27–33
Chodská
Korunní – lichá č. 39–65, sudá č. 40–64
Lužická
Moravská – lichá č. 17–45, sudá č. 26–52
Slezská – sudá č. 38–64
Slovenská
Šumavská