Zápis do 1. třídy se uskuteční ve dnech 3. a 4. dubna 2023 vždy od 14 do 18 hodin. Přijďte i se svými dětmi, které jistě rády projdou "světem pohádek" a poznají tak aspoň kousek naší školy.

Rodiče budoucích prvňáčků žádáme o pročtení příručky Chystáme se do 1. třídy, ve které najdete mnoho nápadů, co a jak s dětmi procvičovat (nejen k zápisu, ale zejména k nástupu do školy v září). Souhrn předpokladů, které by dítě mělo splňovat, najdete v tomto Desateru.

Pro urychlení administrativy ŽÁDÁME VŠECHNY RODIČE, aby v průběhu března vyplnili online přihlášku, kterou zveřejníme na této stránce. Zde rovněž najdete veškeré informace a dokumenty potřebné k zápisu - viz níže. Před samotným zápisem tuto stránku pravidelně kontrolujte kvůli případným změnám či novým informacím.

Rodiče žádající o odklad školní docházky rovněž vyplní online přihlášku, k zápisu 3.-4. 4. přinesou Žádost o odklad (níže v dokumentech), kterou doloží dle zákona. Žádost o odklad potvrzujeme pouze spádovým dětem. 

Dny otevřených dveří se konají 16. 1. 2023 a 29. 3. 2023 vždy od 8 do 17 hodin.

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY:
Chystáme se do 1. třídy - příručka o školní zralosti  (Novadida, dostupné ZDE)
Desatero pro rodiče - co by měl umět předškolák  (MŠMT, dostupné online ZDE)
Žádost o odklad školní docházky

Spádová oblast:
Budečská – sudá č. 2–32
Francouzská – č. 27–33
Chodská
Korunní – lichá č. 39–65, sudá č. 40–64
Lužická
Moravská – lichá č. 17–45, sudá č. 26–52
Slezská – sudá č. 38–64
Slovenská
Šumavská