Zápis do 1. třídy se uskuteční ve dnech 3. a 4. dubna 2024 vždy od 14 do 18 hodin. K zápisu přijďte i se svými dětmi, které jistě rády projdou "světem pohádek" a poznají tak aspoň kousek naší školy.

Rodiče budoucích prvňáčků žádáme o pročtení příručky Chystáme se do 1. třídy, ve které najdete mnoho nápadů, co a jak s dětmi procvičovat (nejen k zápisu, ale zejména k nástupu do školy v září). Souhrn předpokladů, které by dítě mělo splňovat, najdete v tomto Desateru.

Pro urychlení administrativy ŽÁDÁME VŠECHNY RODIČE, aby v průběhu BŘEZNA vyplnili online přihlášku, která bude dostupná na této stránce. Zde také najdete veškeré informace a dokumenty k zápisu - prosíme, sledujte tuto stránku a nevolejte do školy kvůli informacím, které můžete najít tady. Pořadí vyplnění přihlášky, stejně jako pořadí, kdy se dostavíte k zápisu, nemají žádný vliv na pravděpodobnost přijetí dítěte - využijte oba zápisové dny. Před samotným zápisem tuto stránku pravidelně kontrolujte kvůli případným změnám či novým informacím. Zde také zveřejníme seznam přijatých žáků, informace o kurzech, seznam pomůcek, pokyny k prvnímu školnímu dni apod. 

Rodiče žádající o odklad školní docházky rovněž vyplní online přihlášku a k zápisu 3.-4. 4. přinesou Žádost o odklad (níže v dokumentech), kterou doloží dle zákona. Žádost o odklad potvrzujeme pouze spádovým dětem. 

Dny otevřených dveří se konají 16. 1. a 21. 3. 2024 od 8 do 17 hodin. 

Podívejte se na videa o naší škole nebo si ji virtuálně projděte ve 3D.


DŮLEŽITÉ DOKUMENTY:

Chystáme se do 1. třídy - příručka o školní zralosti  (Novadida, dostupné ZDE)
Desatero pro rodiče - co by měl umět předškolák  (MŠMT, dostupné ZDE)

Detailní informace k zápisu do 1. třídy 2024/2025 - doplníme
Doklady, kritéria přijetí, spádová oblast - doplníme
Žádost o odklad školní docházky

Spádová oblast:
Budečská – sudá č. 2–32
Francouzská – č. 27–33
Chodská
Korunní – lichá č. 39–65, sudá č. 40–64
Lužická
Moravská – lichá č. 17–45, sudá č. 26–52
Slezská – sudá č. 38–64
Slovenská
Šumavská