Zápis na školní rok 2021/2022 se bude konat v pátek 9. dubna 2021 od 9 do 18 hodin v prvním patře budovy školy.

Veškeré informace k zápisu a událostem před nástupem do 1. třídy najdete v tomto článku, který průběžně aktualizujeme.
Termíny dnů otevřených dveří budou upřesněny podle aktuální epidemiologické situace.

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY:

Desatero pro rodiče - co by měl umět předškolák
Spádová oblast, doklady, kritéria přijetí

Zápisový list
Žádost o odklad školní docházky