Seznam přijatých žáků (čísla jednací) najdetZDE.
Rozhodnutí o přijetí si vyzvedněte od 24. do 26. dubna vždy od 10 do 16 hodin v kanceláři školy v 1. patře. 

Kurzy pro budoucí prvňáčky se budou konat každý čtvrtek v květnu (od 2. 5. do 30. 5.) vždy od 15:00 do 15:45. Velice vás prosíme, abyste se všech kurzů zúčastnili, aby se děti co nejlépe adaptovaly na prostředí školy a nové spolužáky. Setkání rodičů budoucích prvňáčků proběhne v červnu, datum a čas upřesníme.

Na této stránce dále zveřejníme seznam pomůcek, pokyny k prvnímu školnímu dni apod., sledujte prosím aktualizace. Rodiče budoucích prvňáčků žádáme o pročtení příručky Chystáme se do 1. třídy, ve které najdete mnoho nápadů, co a jak s dětmi před nástupem do školy procvičovat a co tedy od nich očekáváme.  Souhrn předpokladů, které by dítě mělo splňovat, najdete v tomto Desateru.

Podívejte se na videa o naší škole nebo si ji virtuálně projděte ve 3D.


DŮLEŽITÉ DOKUMENTY:

Chystáme se do 1. třídy - příručka o školní zralosti  (Novadida, dostupné ZDE)
Desatero pro rodiče - co by měl umět předškolák  (MŠMT, dostupné ZDE)

Detailní informace k zápisu do 1. třídy 2024/2025
Doklady, kritéria přijetí, spádová oblast
Žádost o odklad školní docházky

Spádová oblast:
Budečská – sudá č. 2–32
Francouzská – č. 27–33
Chodská
Korunní – lichá č. 39–65, sudá č. 40–64
Lužická
Moravská – lichá č. 17–45, sudá č. 26–52
Slezská – sudá č. 38–64
Slovenská (pouze v obvodu Prahy 2)
Šumavská