Zápis na školní rok 2021/2022 se uskuteční pouze formálním způsobem (bez přítomnosti dětí a rodičů) v termínu od 6. 4. do 9. 4. 2021. Souhrnné i detailní informace k průběhu zápisu najdete níže v důležitých dokumentech, žádáme vás o jejich důkladné přečtení a dodržení stanovených postupů a termínů.

Schůzku s rodiči budoucích prvňáčků plánujeme ve dnech 10. 6. a 15. 6. 2021, pokud to vzhledem k opatřením bude možné. Případné změny přineseme v tomto článku.

Zveme vás na virtuální prohlídku naší školy.

Seznam přijatých žáků zveřejníme na tomto místě cca 23. dubna.

 

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY:
Detailní informace k zápisu 2021
Souhrnné informace
Zápisový list
Žádost o odklad školní docházky
Desatero pro rodiče - co by měl umět předškolák
Chystáme se do 1. třídy - příručka o školní zralosti
  (Novadida 2019, dostupné online ZDE)