Základní škola Slovenská

bakalaři

školní_klub
video_o_škole

sdružení_rodičů
AKTUALITY

Týdenní plán od 12. dubna

Do školy nastupují od 12. dubna třídy 1.AB, 2.B, 3.A, 4.A, 5.C, přesný rozpis najdete ZDE. Ostatní třídy pokračují v tomto týdnu distančně. Po týdnu se třídy 1. stupně vystřídají a od 19. dubna nastoupí do školy třídy 2.A, 3.B, 4.B, 5.AB.  Žáci 6.-9. ročníku zatím pokračují pouze distančně, pokud nebude stanoveno jinak.

Žáci na prezenční výuce dodržují veškerá opatření a nosí respirátor nebo chirurgickou roušku (2 ks na den), látkové roušky nejsou povoleny. Testování žáků bude ve škole probíhat v pondělí a ve čtvrtek, postup při pozitivním výsledku najdete v níže uvedených dokumentech. Ukázkové video k samoodběru LEPU testem (používaným ve škole) a další informace pro rodiče i žáky najdete na tomto odkazu. Informace ke stravování žáků na prezenční i distanční výuce najdete v sekci Stravování.

1. Informace k provozu škol od 12. 4.
2. Testovací diagram
3. Manuál testování ve školách
4. Kontrolní seznam příznaků
5. Testování u přijímacích zkoušek

Překlady informací do různých jazyků najdete ZDE.

Týdenní plán od 6. dubna

Všechny ročníky pokračují v distančním vzdělávání jako dosud (viz usnesení vlády a informace MŠMT). Na případném vyzvednutí výukových materiálů se domluvte s vyučujícími nebo třídními učitelkami. Informace školní jídelny najdete na stránce Stravování.

Informace k případnému návratu žáků 1. stupně k prezenční výuce přineseme v tomto článku. Věnujte prosím zvýšenou pozornost aktuálním zprávám na našem webu a také zprávám Komens v Bakalářích. Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví.

Podpora duševního zdraví

Vážení rodiče, milé děti,
tipy na užitečné odkazy pro vaši podporu při distanční výuce vám nabízíme v tomto dokumentu převzatém od MŠMT.

Zápis do první třídy

se uskuteční pouze formálním způsobem (bez přítomnosti dětí a rodičů) v termínu od 6. 4. do 9. 4. 2021. Veškeré informace najdete v sekci Studium / Zápis.

Týdenní plán od 8. března
Týdenní plán od 15. března
Týdenní plán od 22. března
Týdenní plán od 29. března

Všechny ročníky pokračují v distančním vzdělávání jako dosud (viz usnesení vlády a informace MŠMT). Na případném vyzvednutí výukových materiálů se domluvte s vyučujícími nebo třídními učitelkami. Informace školní jídelny najdete na stránce Stravování.

Věnujte prosím zvýšenou pozornost aktuálním zprávám na našem webu a také zprávám Komens v Bakalářích. Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví.

Náhradní termín

pro vyzvednutí zápisových lístků na střední školy a gymnázia zákonnými zástupci uchazečů byl stanoven na úterý 30. března 2021 od 12:00 do 15:00 v budově školy. Žádáme vás o dodržení platných hygienických pravidel ve škole i před školou.

Změna termínů přijímacích zkoušek

Rozhodnutím MŠMT dochází ke změně termínů přijímacích zkoušek na střední školy a gymnázia:

9. ročník - 3. a 4. května 2021

5. a 7. ročník - 5. a 6. května 2021

Vážení rodiče, žáci,
návštěvníci našeho webu,

zveme vás na virtuální Den otevřených dveří, dvě krátká videa o naší škole najdete ZDE. Nadále budou dostupná na této úvodní stránce kliknutím na kulaté logo školy se symbolem YouTube.

Od 1. března 2021 přijmeme učitele/učitelku angličtiny na plný úvazek. Zájemci se mohou hlásit u vedení školy.
 
 
V týdnu od 22. do 26. února probíhají jarní prázdniny.

Pokračujeme v distančním vzdělávání žáků 3.-9. ročníku podle platných rozvrhů on-line a off-line hodin. Pokyny ke stravování žáků na dist. výuce najdete na odkazu níže.

Žáci 1. a 2. ročníku se vzdělávají prezenčně:
- vstup do školy od 7:45 (ranní družina není)
- výuka podle rozvrhu od 8:00 bez půleného vyučování
- oběd dle rozpisu níže
- odpolední družina do 17:00

Školní jídelna
Prezenčně se mohou stravovat pouze žáci 1. a 2. ročníku. Rozpis a informace ke stravování žáků na dist. výuce najdete ZDE.

Žákům 3.-9. ročníku bude vysvědčení vydáno po návratu k prezenční výuce.
Pololetní klasifikace je dostupná v systému Bakaláři.

O způsobu vzdělávání v dalších týdnech vás budeme informovat, sledujte prosím aktuální články.

Informace pro 5. a 7. ročník k přijímacímu řízení na víceletá gymnázia

Informace pro 9. ročník k přijímacímu řízení na střední školy

Připomínáme, že od 1. 2. vyřizuje veškerou agendu přihlášek paní učitelka Halámková v konzultačních hodinách každé pondělí 14.30-15.30 v kabinetu AJ ve 2. patře (318). Vždy se prosím domluvte předem na emailu halamkova@zs-slovenska.cz nebo zprávou v Bakalářích.

Od 1. března 2021 přijmeme učitele/učitelku angličtiny na plný úvazek. Zájemci se mohou hlásit u vedení školy.

Týdenní plán od 11. ledna
Týdenní plán od 18. ledna
Týdenní plán od 25. ledna

Pokračujeme v distančním vzdělávání žáků 3.-9. ročníku podle platných rozvrhů on-line a off-line hodin. Pokyny ke stravování žáků na dist. výuce najdete na odkazu níže.

Žáci 1. a 2. ročníku se vzdělávají prezenčně:
- vstup do školy od 7:45 (ranní družina není)
- výuka podle rozvrhu od 8:00 bez půleného vyučování
- oběd dle rozpisu níže
- odpolední družina do 17:00

Školní jídelna
Prezenčně se mohou stravovat pouze žáci 1. a 2. ročníku. Rozpis a informace ke stravování žáků na dist. výuce najdete ZDE.

O způsobu vzdělávání v dalších týdnech vás budeme informovat, sledujte prosím aktuální články.

Od 1. března 2021 přijmeme učitele/učitelku angličtiny na plný úvazek. Zájemci se mohou hlásit u vedení školy.

Aktuálně k 4. 1.
V prvním lednovém týdnu bude probíhat distanční vzdělávání žáků 3.-9. ročníku podle rozvrhů on-line a off-line hodin platných v říjnu a listopadu. Pokyny ke stravování žáků na dist. výuce najdete na odkazu níže.

Žáci 1. a 2. ročníku se vzdělávají prezenčně:
- vstup do školy od 7:45 (ranní družina není)
- výuka podle rozvrhu od 8:00 bez půleného vyučování
- oběd dle rozpisu níže
- odpolední družina do 17:00

Školní jídelna
Prezenčně se budou stravovat pouze žáci 1. a 2. ročníku. Rozpis a informace ke stravování žáků na dist. výuce najdete ZDE.

 

Na pondělí a úterý 21.-22.12. je stanoveno mimořádné volno, škola bude zcela uzavřena.

Vyučování bude pokračovat v pondělí 4. ledna. O přesném režimu vás budeme informovat, sledujte prosím tuto stránku.

Všem našim žákům a jejich rodinám přejeme klidné Vánoce a šťastný nový rok 2021.

Týdenní plán od 14. prosince

Změna jídelního lístku: ve čtvrtek se vaří pouze oběd č. 1 a v pátek místo kuřecí číny bude smažený kuřecí řízek s bramborem.

Organizace výuky 14.-18.12.

Prezenčně se tento týden vzdělává 1. stupeň, 9. ročník a 6.A, 7.A, 8.A, zatímco 6.B, 7.B a 8.B pokračují distančně. Žáci přicházejí hlavním vchodem, 7:45-7:55 druhý stupeň (výjimky v 8:40 viz rozpis na konci článku), od 8:00 do 8:15 přichází 1. stupeň. Žáci si před vchodem do budovy nasadí ochranu dýchacích cest a nosí ji po celou dobu pobytu ve škole. Ihned po vstupu si vydezinfikují ruce a dodržují doporučené rozestupy.

Oběd je organizován rovněž v časech daných rozpisem níže. Žáci dist. studia (6.B, 7.B, 8.B) si mohou oběd vyzvednout pouze v době od 13:45 do 14:00 u dveří do kuchyně, a to v jídelních boxech, které poskytne jídelna.

Ranní družina z provozních důvodů není organizována (děti z různých tříd se nesmí míchat). Skupiny jsou tvořeny celými třídami, které má na starosti jedna vychovatelka. Odpolední družina končí v 17:00.

Rozpis ranních příchodů a obědů najdete ZDE.

 

Týdenní plán od 7. prosince

Organizace výuky 7.12.-11.12. (další týden opět upřesníme)

Prezenčně se tento týden vzdělává 1. stupeň, 9. ročník a 6.B, 7.B, 8.B, zatímco 6.A, 7.A a 8.A pokračují distančně. Žáci přicházejí hlavním vchodem, 7:45-7:55 druhý stupeň (výjimky v 8:40 viz rozpis na konci článku), od 8:00 do 8:15 přichází 1. stupeň. Žáci si před vchodem do budovy nasadí ochranu dýchacích cest a nosí ji po celou dobu pobytu ve škole. Ihned po vstupu si vydezinfikují ruce a dodržují doporučené rozestupy.

Oběd je organizován rovněž v časech daných rozpisem níže. Žáci dist. studia (6.A, 7.A, 8.A) si mohou oběd vyzvednout pouze v době od 13:45 do 14:00 u dveří do kuchyně, a to v jídelních boxech, které poskytne jídelna.

Ranní družina z provozních důvodů není organizována (děti z různých tříd se nesmí míchat). Skupiny jsou tvořeny celými třídami, které má na starosti jedna vychovatelka. Odpolední družina končí v 17:00.

Rozpis ranních příchodů a obědů najdete ZDE.

Týdenní plán od 30. listopadu

Organizace výuky 30.11.-4.12. (další týden opět upřesníme)

Prezenčně se tento týden vzdělává 1. stupeň, 9. ročník a 6.A, 7.A, 8.A, zatímco 6.B, 7.B a 8.B pokračují distančně. Žáci se scházejí v přesně stanoveném čase (viz dokument níže), 1. stupeň na šk. hřišti, 2. stupeň před budovou. Všechny žáky (tedy i 2. stupeň) si v daném čase vyzvedne vyučující. Žáci se již na místě srazu a po celou dobu pobytu v budově školy pohybují se správně nasazenou ochranou dýchacích cest a dodržují doporučené rozestupy. Ihned po vstupu do školy si dezinfikují ruce.

Oběd je organizován rovněž v časech daných rozpisem. Žáci dist. studia (6.B, 7.B, 8.B) si mohou oběd vyzvednout pouze v době od 13:45 do 14:00 u dveří do kuchyně, a to v jídelních boxech, které poskytne jídelna.

Ranní družina z provozních důvodů není organizována (děti z různých tříd se nesmí míchat). Skupiny jsou tvořeny celými třídami, které má na starosti jedna vychovatelka. Odpolední družina končí v 16:00.

Rozpis ranních příchodů a obědů najdete ZDE.

Informace MŠMT k provozu škol od 30. 11.

Opatření PES pro oblast školství

Týdenní plán od 23. listopadu

Nástup do školy 30. 11.

Od 30. listopadu nastupují žáci 3.-5. a 9. ročníku k prezenčnímu dennímu vyučování. Žáci 6.-8. ročníku se vrátí ve střídavé formě, podrobnosti upřesníme zde v aktualitách.

V týdnu od 23. do 27. listopadu pokračuje distanční výuka, do školy chodí pouze žáci 1. a 2. ročníku.

Týdenní plán od 16. listopadu

Informace MŠMT k provozu škol od 18. 11. čtěte prosím ZDE.

Vážení rodiče,
pro žáky 1. a 2. ročníku bude od středy 18. 11. škola v provozu od 7:45 do 16:00. Ruší se ranní družina a půlené vyučování. Družina končí v 16:00. Všichni žáci jsou povinni nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu přítomnosti v budově školy.

Žáci do budovy vstupují v bezpečných rozestupech (2 m). Okamžitě po vstupu si desinfikují ruce. Po celou dobu přítomnosti ve škole dodržují bezpečnostní pravidla a pokyny pedagogů.

Příchod do budovy školy je organizován takto:
7:45       2.B
7:50       1.B
7:55       2.A
8:00       1.A

Žákům ostatních ročníků jsou po dohodě s pedagogem/psychologem umožněny konzultace "jeden na jednoho" = žák-pedagog/psycholog. Tyto konzultace mohou probíhat pouze v odpoledních hodinách, vyjma konzultací s psychologem.

Mgr. Hana Žampová, ŘŠ

Školní jídelna od 18. 11.

Žáci 1. a 2. ročníku se budou stravovat ve školní jídelně. Všichni tito žáci mají oběd od 18. 11. automaticky přihlášen!

Žáci 3. - 9. ročníku se od 18. 11. nesmí stravovat v jídelně, mohou si však vyzvednout oběd v jídelním boxu, který poskytne školní jídelna. Výdej do přinesených nádob není povolen. Výdej jídla pro žáky 3. - 9. ročníku probíhá libovolně v době od 13:20 do 14:00. Žáci se v prostoru školy pohybují v rozestupech 2 metry, mají nasazenou ochranu dýchacích cest a dbají pokynů pedagogů a pracovníků kuchyně.

Datová SIM karta

Nabídku datových SIM karet na 3 měsíce zdarma pro 20 žáků školy si prosím přečtěte ZDE. Nabídka je určena především žákům, kteří nemají dostačující internetové připojení. V případě zájmu kontaktujte paní ředitelku na adrese zampova@zs-slovenska.cz.

Týdenní plán od 9. listopadu

Byly upraveny časy obědvání jednotlivých přihlášených žáků. Lístek s rozpisem dostávají žáci v jídelně od paní hospodářky.

V pondělí 16. 11. NENÍ ředitelské volno. Distanční výuka probíhá podle rozvrhu. O případném návratu žáků do školy vás budeme včas informovat, sledujte prosím aktuální články zde na úvodní stránce.

Třídní schůzky se uskuteční online v systému Teams v pracovních dnech od 12. do 19. 11. podle pokynů třídních učitelů.