Poslání

Posláním Školské rady je vykonávat funkci samosprávy a veřejné kontroly školy ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.

Školská rada v Základní škole, Fakultní škole Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27, byla zřízena Městskou částí Praha 2 ke dni 14. 5. 2002. Školská rada schvaluje výroční zprávu školy, návrh rozpočtu školy, zprávu o hospodaření školy, vyjadřuje se ke studijním oborům, které škola připravuje, ke koncepčním záměrům rozvoje školy, ke jmenování a odvolání ředitele. V odůvodněných případech může podat zřizovateli školy nebo v případě základní školy příslušnému orgánu státní správy ve školství návrh na odvolání ředitele školy, může požádat Českou školní inspekci o inspekci a Školský úřad o kontrolu hospodaření školy.

Školská rada se schází ke svým schůzím nejméně jednou ročně a dále podle potřeby. Termíny schůzí se volí s ohledem na působnosti Školské rady stanovené zákonem.

Členové

V Základní škole, Fakultní škole Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27, třetinu členů rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků ze svých řad a třetina členů rady školy je volena pedagogickými pracovníky z pracovníků školy. Ředitelka školy není členem rady školy.

Členové Školské rady z řad rodičů:
Ing. Antonín Kokeš (předseda rady), Roman Kulifaj, Mgr. Petr Rauschert 

Členové Školské rady z řad učitelů:
Mgr. et Bc. Kamila Halámková, Mgr. Jana Jadrná, Radek Krupička, DiS.

Členové Školské rady jmenovaní zřizovatelem:
Renata Kašická, Eva Lakronová, Jana Kram Zárybnická

Zřizovací listina
Zřizovací listinu do Školské rady si zobrazíte kliknutím na tento odkaz.

Zápisy ze zasedání
23.9.2021 | 29.9.20202.10.201917.10.2016 | 14.10.2014 | 11.10.2012 | 3.10.2011 | 29.9.201030.9.2009 | 20.10.2008 | 1.10.2007 | 30.8.2007 | 16.10.2006 | 13.3.2006 | 19.9.20051.2.2005 | 9.6.200427.8.2003 | 22.5.2003 | 6.2.2003