ZMĚNY ve zvonění při odpoledním vyučování

Rozlišení lichých a sudých týdnů