Ředitelka
Mgr. Hana Žampová

Zástupkyně
Mgr. Lenka Štemberová

Speciální pedagog
PaedDr. Sylva Ondříčková
Mgr. et Bc. Veronika Mojková

Výchovný poradce

Mgr. et Bc. Kamila Svěntá Halámková

Školní psycholog

Mgr. Lucie Jirková

Metodik prevence
Bc. Barbora Markalousová

Vedoucí školní družiny
Renata Jakubíková

Ekonomka
Ing. Renata Ploužková

Hospodářka

Jana Kozová

Vedoucí školní jídelny
Markéta Majerová