Připravujeme pro vás kalendář on-line!

Školní rok 2018/2019:

Začátek

Ukončení

 3. 9. 2018

28. 6. 2019

Prázdniny:

Podzimní

 Vánoční

 29. 10. a 30. 10. 2018

 22. 12. 2018 - 2. 1. 2019

 

 Pololetní

Jarní 

Velikonoční 

 1. 2. 2019

11. 2. - 17. 2. 2019

18. 4. 2019

 Ředitelská volna:

   

Třídní schůzky:
Mimořádná tř. schůzka 2.-9. ročníku se koná ve čtvrtek 6. září.

Informativní schůzka Školního poradenského pracoviště se koná
18. 9. 2018 v 17 hod. ve třídě 5.B ve 3. patře

14. 11. 2018

17. 1. 2019

16. 4. 2019

12. 6. 2019

Třídní schůzky 1. stupně začínají vždy v 17:30, 2. stupně v 18:00.
Schůzka třídních důvěrníků se koná od 17:00 v ředitelně školy. 

Pedagogické rady:

14. 11. 2018

28. 1. 2019

 16. 4. 2019

24. 6. 2019

Dny otevřených dveří (vždy od 8 do 16 hodin)

17. 1. 2019

26. 2. 2019

Zápis do 1. třídy (vždy od 14 do 18 hodin)

10. a 11. 4. 2019

Ostatní akce:

pozor změna!! 9. 10. 2018  Šerpování prvňáčků od 17 hodin v tělocvičně

12. 12. 2018  Vánoční trhy od 16 do 18 hod.

17. - 21. 12. 2018  Vánoční besídky 

leden 2019  Lyžařský kurz pro 2. stupeň 

květen 2019  Vernisáž výtvarných prací žáků školy

25. 5. - 9. 6. 2019  Školy v přírodě 

Zahraniční zájezdy - informace během roku

25. 6. 2019  Rozloučení s 9. třídou od 17 hodin v tělocvičně