Kompletní termínový kalendář a konzultační hodiny najdete ZDE.

Školní rok 2017/2018:

Začátek

Ukončení

 4. 9. 2017

29. 6. 2018

Prázdniny:

Podzimní

 Vánoční

 26. 10. a 27. 10. 2017

 23. 12. 2017 - 2. 1. 2018

 

 Pololetní

Jarní 

Velikonoční 

 2. 2. 2018

5. 2. - 11. 2. 2018

29. 3. 2018

 Ředitelská volna:

 29. 9. 2017

30. 4. 2018

7. 5. 2018

Třídní schůzky:
(v září dle potřeby učitelů)

Informativní schůzka Školního poradenského pracoviště se koná
19. 9. 2017 v 17 hod. ve třídě 5.B ve 3. patře
Třídní schůzky 1. stupně začínají vždy v 17:30, 2. stupně v 18:00.
Schůzka třídních důvěrníků se koná od 17:00 v ředitelně školy. 

6. 11. 2017

16. 1. 2018

18. 4. 2018

14. 6. 2018

Pedagogické rady:

9. 11. 2017

29. 1. 2018

 18. 4. 2018

25. 6. 2018

Dny otevřených dveří: (vždy od 8 do 16 hodin)

16. 1. 2018

22. 2. 2018

Ostatní akce:

18. 10. 2017 Šerpování prvňáčků - od 16 hodin v Domě dětí ve Slezské ul.

14. 12. 2017 Vánoční trhy od 16 do 18 hod.

18.–22.12. Vánoční besídky 

leden 2018 Lyžařský kurz pro 2. stupeň 

9.–10. 4. 2018 Zápis do 1. třídy, vždy od 14 do 18 hodin

  Vernisáž výtvarných prací žáků školy

26. 5.–10. 6. Školy v přírodě 

Zahraniční zájezdy

26. 6. 2018 Rozloučení s 9. třídou