Termínový kalendář bude průběžně aktualizován
podle aktuálního vývoje epidemiologické situace.
Sledujte prosím tuto stránku nebo náš Google
Kalendář online.
Můžete si ho snadno přidat modrým tlačítkem "plus" do svého kalendáře.

Školní rok 2020/2021:

Začátek

Ukončení

 1. 9. 2020

30. 6. 2021

Prázdniny:

Podzimní

 Vánoční

 29. - 30. 10. 2020

 23. 12. 2020 - 3. 1. 2021

 

 Pololetní

Jarní 

Velikonoční 

 29. 1. 2021

22. - 28. 2. 2021

1. 4. 2021

 Ředitelská volna:

 Zákaz osobní účasti žáků dle usnesení vlády: 26. - 27. 10. 2020,
21. - 22. 12. 2020
16. 11. 2020  odvoláno 9. 4. 2021  odvoláno

Třídní schůzky:

Vzhledem k aktuální situaci se schůzky mohou konat online v prostředí MS Teams,
forma i přesný termín budou upřesněny tř. učiteli.

Informativní schůzka Školního poradenského pracoviště se dle situace může konat
ve třídě 4.A ve 3. patře vedle "Modrého salonku", termín a forma budou upřesněny.

listopad 2020 leden 2021 duben 2021 17. června 2021
 

Třídní schůzky 1. stupně začínají vždy v 17:30, 2. stupně v 18:00.
Schůzka třídních důvěrníků se koná od 17:00 v ředitelně školy, pokud to dovolí aktuální epid. situace.

Pedagogické rady:

11. 11. 2020

25. 1. 2021

 15. 4. 2021

24. 6. 2021

Dny otevřených dveří (vždy od 8 do 17 hodin)

termín bude upřesněn

termín bude upřesněn

Zápis do 1. třídy (pouze formálně)

6. 4. - 9. 4. 2021

Ostatní akce:

Šerpování prvňáčků - vzhledem k situaci se nebude konat

Vánoční trhy - vzhledem k situaci se nebudou konat

Vánoční besídky - vzhledem k situaci se nebudou konat

Lyžařský kurz pro 2. stupeň - vzhledem k situaci se nebude konat 

Vernisáž výtvarných prací žáků školy - vzhledem k situaci se nebude konat

Školy v přírodě jsou v plánu od 7. 6. 2021

Zahraniční zájezdy nejsou povoleny ve šk. roce 2020/2021

Rozloučení s 9. třídou - vzhledem k situaci se nebude konat