Školní rok 2019/2020:

Začátek

Ukončení

 2. 9. 2019

30. 6. 2020
vysvědčení 26. 6. !

Prázdniny:

Podzimní

 Vánoční

 29. - 30. 10. 2019

 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020

 

 Pololetní

Jarní 

Velikonoční 

 31. 1. 2020

17. - 21. 2. 2020

9. 4. 2020

 Ředitelská volna:

 31. 10. - 1. 11. 2019 6. 4. 2020 (zápis)  29. - 30. 6. 2020 

Třídní schůzky:
Mimořádná tř. schůzka 2.-9. ročníku se koná ve středu 4. září 2019.

Informativní schůzka Školního poradenského pracoviště se koná
24. 9. 2019 v 17 hod. ve třídě 3.A ve 3. patře vedle "Modrého salonku".

14. 11. 2019 15. 1. 2020 21. 4. 2020 16. 6. 2020
 

Třídní schůzky 1. stupně začínají vždy v 17:30, 2. stupně v 18:00.
Schůzka třídních důvěrníků se koná od 17:00 v ředitelně školy. 

Pedagogické rady:

14. 11. 2019

27. 1. 2020

 21. 4. 2020

22. 6. 2020

Dny otevřených dveří (vždy od 8 do 17 hodin)

23. 1. 2020
(změna z 9. 1.)

11. 3. 2020

Zápis do 1. třídy (od 9 do 18 hodin)

6. 4. 2020

Ostatní akce:

1. 10. 2019  Šerpování prvňáčků od 17 hodin v tělocvičně

12. 12. 2019  Vánoční trhy od 16 do 18 hod.

16. - 20. 12. 2019  Vánoční besídky 

12. - 18. 1. 2020  Lyžařský kurz pro 2. stupeň 

květen 2020  Vernisáž výtvarných prací žáků školy

23. 5. - 7. 6. 2020  Školy v přírodě 

Zahraniční zájezdy - informace během roku

23. 6. 2020  Rozloučení s 9. třídou od 17 hodin v tělocvičně