Termínový kalendář může být průběžně aktualizován.
Sledujte prosím tuto stránku nebo náš Google
Kalendář online.
Můžete si ho snadno přidat modrým tlačítkem "plus" do svého kalendáře.

Školní rok 2022/2023:

Začátek

Ukončení

 1. 9. 2022

30. 6. 2023

Prázdniny:

Podzimní

 Vánoční

 26. a 27. 10. 2022

 23. 12. 2022 - 2. 1. 2023

 

 Pololetní

Jarní 

Velikonoční 

 3. 2. 2023

13. - 17. 3. 2023

6. 4. 2023

 Ředitelská volna:

 
24. - 25. 10. 2022  18. 11. 2022

Třídní schůzky:

Podle aktuální situace se schůzky mohou konat online v prostředí MS Teams.

Informativní schůzka Školního poradenského pracoviště se konat nebude,
zájemci o konzultaci kontaktujte prosím spec. ped. PaedDr. Sylvu Ondříčkovou.

10. 11. 2022 16. 1. 2023 19. 4. 2023 19. 6. 2023
 

Třídní schůzky 1. stupně začínají vždy v 17:30, 2. stupně v 18:00.
Schůzka třídních důvěrníků se koná od 17:00 v ředitelně školy.

Pedagogické rady:

10. 11. 2022

26. 1. 2023

 19. 4. 2023

26. 6. 2023

Den otevřených dveří (8.00 - 17.00)

16. 1. 2023

29. 3. 2023

Zápis do 1. třídy

3. a 4. dubna 2023 vždy od 14 do 18 hodin

Žádáme všechny rodiče o vyplnění online předzápisu,
který bude dostupný během března na záložce Studium / Zápis.

Ostatní akce:

Šerpování prvňáčků - 4. října 2022 od 17 hodin

Vánoční trhy - 19. prosince 2022 od 16 hodin

Vánoční besídky - 19.-22. prosince 2022

Lyžařský výcvik 2. stupeň - 6.-10. března 2023

Knižní výměna - 21.-23. března 2023

Vernisáž výtvarných prací žáků školy - 11. května 2023

Výtvarná soutěž Malování na Slovenské - 16. května 2023

Dětský den - 1. června 2023

Grilování na hřišti - červen 2023

Rozloučení s 9. třídou - 27. června 2023 od 17 hodin

Poslední zvonění - 30. června 2023