Termínový kalendář bude průběžně aktualizován
podle aktuálního vývoje epidemiologické situace.
Sledujte prosím tuto stránku nebo náš Google kalendář online.
Můžete si ho snadno přidat modrým tlačítkem "plus" do svého kalendáře.

Školní rok 2020/2021:

Začátek

Ukončení

 1. 9. 2020

30. 6. 2021

Prázdniny:

Podzimní

 Vánoční

 29. - 30. 10. 2020

 23. 12. 2020 - 3. 1. 2021

 

 Pololetní

Jarní 

Velikonoční 

 29. 1. 2021

22. - 28. 2. 2021

1. 4. 2021

 Ředitelská volna:

 Zákaz osobní účasti žáků dle usnesení vlády: 26. - 27. 10. 2020 16. 11. 2020 9. 4. 2021 (zápis) 

Třídní schůzky:

Vzhledem k aktuální situaci se schůzky mohou konat online v prostředí MS Teams,
forma i přesný termín budou upřesněny tř. učitelem.

Informativní schůzka Školního poradenského pracoviště se dle situace může konat
ve třídě 4.A ve 3. patře vedle "Modrého salonku", termín a forma budou upřesněny.

listopad 2020 leden 2021 duben 2021 červen 2021
 

Třídní schůzky 1. stupně začínají vždy v 17:30, 2. stupně v 18:00.
Schůzka třídních důvěrníků se koná od 17:00 v ředitelně školy, pokud to dovolí aktuální epid. situace.

Pedagogické rady:

11. 11. 2020

25. 1. 2021

 15. 4. 2021

24. 6. 2021

Dny otevřených dveří (vždy od 8 do 17 hodin)

termín bude upřesněn

termín bude upřesněn

Zápis do 1. třídy (od 9 do 18 hodin)

9. 4. 2021

Ostatní akce:

Šerpování prvňáčků neproběhne kvůli nastaveným pravidlům.

Vánoční trhy - podle aktuálního vývoje situace

Vánoční besídky případně od 14. 12. 2020 podle situace

Lyžařský kurz pro 2. stupeň - v plánu v lednu 2021 podle vývoje situace 

Vernisáž výtvarných prací žáků školy - květen 2021 podle vývoje situace

Školy v přírodě jsou v plánu 22. 5. - 6. 6. 2021 podle vývoje situace

Zahraniční zájezdy nejsou povoleny ve šk. roce 2020/2021

Rozloučení s 9. třídou - 29. 6. 2021 podle aktuální situace