Termínový kalendář může být průběžně aktualizován
podle vývoje epidemické situace.
Sledujte prosím tuto stránku nebo náš Google
Kalendář online.
Můžete si ho snadno přidat modrým tlačítkem "plus" do svého kalendáře.

Školní rok 2021/2022:

Začátek

Ukončení

 1. 9. 2021

30. 6. 2022

Prázdniny:

Podzimní

 Vánoční

 27. a 29. 10. 2021

 23. 12. 2021 - 2. 1. 2022

 

 Pololetní

Jarní 

Velikonoční 

 4. 2. 2022

7. - 11. 3. 2022

14. 4. 2022

 Ředitelská volna:

 
27. 9. 2021  22. 12. 2021

Třídní schůzky:

V případě uzavření škol se schůzky budou konat online v prostředí MS Teams.

Informativní schůzka Školního poradenského pracoviště se konat nebude,
zájemci o konzultaci kontaktujte prosím spec. ped. PaedDr. Sylvu Ondříčkovou.

11. 11. 2021 13. 1. 2022 12. 4. 2022 15. 6. 2022
 

Třídní schůzky 1. stupně začínají vždy v 17:30, 2. stupně v 18:00.
Schůzka třídních důvěrníků se koná od 17:00 v ředitelně školy.

Pedagogické rady:

11. 11. 2021

26. 1. 2022

 12. 4. 2022

27. 6. 2022

Dny otevřených dveří (vždy od 8 do 17 hodin)

13. 1. 2022 - odloženo

30. 3. 2022

Zápis do 1. třídy

5. a 6. 4. 2022 vždy od 14 do 18 hodin

Ostatní akce:

Šerpování prvňáčků - 21. září 2021 od 17 hodin

Vánoční dílny - výroba adventních věnců - zrušeno

Vánoční trhy - zrušeno

Vánoční besídky - poslední školní týden v prosinci

Lyžařský kurz pro 2. stupeň - bude upřesněno 

Vernisáž výtvarných prací žáků školy - květen 2022

Výtvarná soutěž Malování na Slovenské - květen 2022

Školy v přírodě jsou v plánu od 21. května do 5. června 2022

Zahraniční zájezdy - bude upřesněno

Rozloučení s 9. třídou - 28. června 2022

Poslední zvonění - 30. června 2022