Zápisy ze zasedání
 Poslání
 Členové
 Zřizovací listina
V Základní škole, Fakultní škole PedF UK, Praha 2, Slovenská 27, třetinu členů rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků ze svých řad a třetina členů rady školy je volena pedagogickými pracovníky z pracovníků školy. Ředitelka školy není členem rady školy.

 

 Členové rady školy z řad rodičů:

 

 
 Karel Zima  Ing. Antonín Kokeš  MgA. Jolana Dvořáková  

Členové rady školy z řad učitelů:Bc. Kamila Halámková
 Jana JadrnáRadek Krupička, DiS. 

Členové rady školy
jmenovaní zřizovatelem
:

 

 
 Jan Hruška

 Eva Lakronová


 

 Jana Kram Zárybnická