Termínový kalendář
 Rozvrhy hodin
 Přehled zvonění
 Kroužky
 Školní družina a klub
 Konzultační hodiny

 Kompletní termínový kalendář a konzultační hodiny najdete ZDE.

 

Školní rok 2017/2018:

Začátek

Ukončení

 4. 9. 2017

29. 6. 2018

 

Prázdniny:

Podzimní

 Vánoční

 26. 10. a 27. 10. 2017

 23. 12. 2017 - 2. 1. 2018


 Pololetní

Jarní 

Velikonoční 

 2. 2. 2018

5. 2. - 11. 2. 2018

29. 3. 2018

 

 Ředitelská volna: 

 29. 9. 2017

30. 4. 2018

7. 5. 2018

 

Třídní schůzky:       (v září dle potřeby učitelů)  


Informativní schůzka Školního poradenského pracoviště se koná
19. 9. 2017 v 17 hod. ve třídě 5.B ve 3. patře

6. 11. 2017

16. 1. 2018

18. 4. 2018

14. 6. 2018

Třídní schůzky 1. stupně začínají vždy v 17:30, 2. stupně v 18:00.
Schůzka třídních důvěrníků se koná od 17:00 v ředitelně školy. 

Pedagogické rady:

9. 11. 2017

29. 1. 2018

 18. 4. 2018

25. 6. 2018

 

Dny otevřených dveří: (vždy od 8 do 16 hodin)

 

16. 1. 2018

22. 2. 2018

 

Ostatní akce:

18. 10. 2017 Šerpování prvňáčků - od 16 hodin v Domě dětí ve Slezské ul.

14. 12. 2017 Vánoční trhy od 16 do 18 hod.

18.-22.12. Vánoční besídky 

leden 2018 Lyžařský kurz pro 2. stupeň 

9.-10.4.2018 Zápis do 1. třídy, vždy od 14 do 18 hodin

  Vernisáž výtvarných prací žáků školy

26.5. - 10.6. Školy v přírodě 

Zahraniční zájezdy

26. 6. 2018 Rozloučení s 9. třídou