Školní poradenské pracoviště
 Učitelé
 Základní informace
 Vedení školy
 Co nabízíme
 Jazyky a počítače

Ředitelka
Mgr. Hana Žampová
 
Zástupkyně
Mgr. Lenka Štemberová

Speciální pedagog
PaedDr. Sylva Ondříčková
Bc. Veronika Mojková

 
Výchovný poradce
Mgr. Jana Myslínová
 
Školní psycholog
Mgr. Jana Beranová

Metodik prevence
Mgr. Jana Polohová

 

Ekonom
Ing. Renata Ploužková
 
Hospodářka
Jana Kozová
 
Vedoucí školní jídelny
Markéta Majerová