Učitelé
 Co nabízíme
 Vedení školy
 Jazyky a počítače
 Základní informace
 Integrovaní žáci

Ředitelka
Mgr. Hana Žampová
 
Zástupce
Mgr. Lenka Štemberová

Speciální pedagog
PaedDr. Sylva Ondříčková
 
Výchovný poradce
Mgr. Jana Myslínová
 
Školní psycholog
Mgr. Jana Beranová

Metodik prevence
Mgr. Jana Polohová

 

Ekonom
Ing. Renata Ploužková
 
Hospodářka
Jana Kozová
 
Vedoucí školní jídelny
Markéta Majerová