Učitelé
 Co nabízíme
 Vedení školy
 Jazyky a počítače
 Základní informace
 Integrovaní žáci

O žáky se specifickými poruchami učení, tj. dyslexií, dysgrafií, dysortografií a dyskalkulií, pečují speciální pedagožka a psycholožka.

- odborná péče o žáky se specifickými poruchami učení pod vedením speciálních   pedagogů:
- porucha čtení - dyslexie
- porucha psaní - dysgrafie
- porucha pravopisu - dysortografie
- porucha schopnosti operovat s číselnými symboly - dyskalkulie
- LMD / ADHD - lehká mozková dysfunkce

V početnějších třídách zajišťujeme individuální přístup k žákům dělením tříd na hlavní předměty – český jazyk a matematiku. Vyučující tak mohou lépe respektovat různé zvláštnosti dítěte.