Školní poradenské pracoviště
 Učitelé
 Základní informace
 Vedení školy
 Co nabízíme
 Jazyky a počítače

Už prvňáčkové se u nás seznamují s prvními anglickými slovíčky a svou slovní zásobu rozšiřují až do konce školní docházky.

Od 1. třídy probíhá výuka anglického jazyka povinně.  Na vyšším stupni si mohou žáci „přibrat“ ještě španělštinu, francouzštinu nebo němčinu v rámci povinně volitelného předmětu. Různé jazyky mohou děti navštěvovat v jazykových kroužcích. Znalosti reálií pak prohlubují při každoročních výukových zájezdech.
 
- výuka angličtiny od první třídy, jazykové kroužky
- výuka angličtiny, francouzštiny, španělštiny a němčiny v jazykové pracovně
- výměnné a poznávací zájezdy do Anglie, Francie, Španělska a Rakouska

S výpočetní technikou se seznamují žáci už od 1. třídy v rámci jednotlivých předmětů (výukové programy). Povinná výuka informatiky probíhá už od 4. třídy. Na 2. stupni vede výuku informatiky specialista v moderní počítačové pracovně. Připojení na internet je pro nás samozřejmostí.
 
- špičková počítačová pracovna (23 počítačů s internetem, dataprojektor)
- žákovská multimediální pracovna (knihovna, počítače, internet)
- interaktivní tabule téměř ve všech učebnách