Školní poradenské pracoviště
 Učitelé
 Základní informace
 Vedení školy
 Co nabízíme
 Jazyky a počítače

Od školního roku 2007/08 realizujeme školní vzdělávací program "Úspěch pro každého"

- zaměřujeme se na všeobecný rozvoj osobnosti

- neexistuje neúspěšný žák
- každý umí něco jiného, rovnocenně důležitého
- podporujeme partnerské vztahy mezi žákem a učitelem
- speciální jazyková přípravka pro cizojazyčné žáky
 
 
- příprava k přijímacím zkouškám na SŠ z českého jazyka a matematiky
- výuka informatiky od 4. třídy v moderní počítačové pracovně
- školní lyžařské kurzy, zahraniční zájezdy a školy v přírodě
 
- odborné pracovny (fyzika, chemie, přírodopis, kuchyňka, dílny)
- špičková počítačová pracovna (23 multimed. pc s internetem)
- kvalitní školní jídelna,
- žákovská knihovna
- moderně vybavená školní družina pro 1. stupeň
- školní klub od 5. třídy
- interaktivní tabule téměř ve všech třídách