Učitelé
 Co nabízíme
 Vedení školy
 Jazyky a počítače
 Základní informace
 Integrovaní žáci

Starobylá budova bývalého c. k. reálného gymnázia vzdělává letos 450 žáků, toho 290 na 1. stupni a 160 na 2. stupni, dalších 10 žáků studuje trvale v zahraničí.

Skrývá mimo jiné i 8 odborných učeben: učebnu jazyků, biologie, fyziky a chemie, českého jazyka, výtvarné výchovy i školní knihovnu, počítačovou pracovnu, dílny a kuchyňku. Pyšní se také zrekonstruovanou půdou s novými třídami, školní družinou a oblíbeným školním klubem žáků 2. stupně.

Díky ideální poloze v klidné části Vinohrad ani nevíme, že se nacházíme v centru „velké Prahy“. Oba naše pozemky jsou za pěkného počasí využívány k aktivnímu odpočinku dětí o přestávkách, při výuce i v odpoledních hodinách.

ZŘIZOVATEL:  Městská část Praha 2
Nám. Míru 20/600
120 39, Praha 2
IČO: 063461