Školní poradenské pracoviště
 Učitelé
 Základní informace
 Vedení školy
 Co nabízíme
 Jazyky a počítače

Starobylá budova bývalého c. k. reálného gymnázia vzdělává téměř 500 žáků.

Skrývá mimo jiné i 8 odborných učeben: učebnu jazyků, biologie, fyziky a chemie, českého jazyka, výtvarné výchovy i školní knihovnu, počítačovou pracovnu, dílny a kuchyňku. Pyšní se také zrekonstruovanou půdou s novými třídami, školní družinou a oblíbeným školním klubem žáků 2. stupně. Od začátku roku 2018 přibude zrekonstruovaná tělocvična.

Díky ideální poloze v klidné části Vinohrad ani nevíme, že se nacházíme v centru „velké Prahy“. Hřiště a tělocvična jsou využívány k aktivnímu odpočinku dětí o velkých přestávkách, při výuce i v odpoledních hodinách v družině nebo na kroužcích. Družina využívá i nově opravené hřiště na "dvorečku" školy i dětská hřiště v okolí školy.

ZŘIZOVATEL:  Městská část Praha 2
Nám. Míru 20/600
120 39, Praha 2
IČO: 063461